Zapraszamy do udziału w warsztatach, które towarzyszyć będą międzynarodowej konferencji naukowej: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świece informacji i kultury - teoria i praktyka”, Zielona Góra 8-9 listopada 2016. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i udoskonaleniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.

 
 Tematyka warsztatów

 

1. „Profesjonalna obsługa osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir vivre w obszarze pomocy osobie z dysfunkcją wzroku”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
- niepełnosprawność – omówienie zagadnienia, definicja medyczna, społeczna, prawa osób niepełnosprawnych w Polsce
- bariery – informacyjne, komunikacyjne i architektoniczne
- zasady savoir vivre
- komunikacja z osobami niepełnosprawnymi / jak pomagać
- obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób niepełnosprawnych, rola asystenta osoby niepełnosprawnej i psa przewodnika.
Warsztaty poprowadzą trenerzy Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

2. „Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Warsztaty poprowadzą osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej oraz obsługą sprzętu.
Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

3. „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”
Termin: 9 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Uczestnicy dowiedzą się, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wydane przez SBP oraz poradnik „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Biblioteka, z której pracownik uczestniczył w szkoleniu zostanie umieszczona na mapie bibliotek przyjaznych autystom. Mapa prezentowana jest na portalu www.sbp.pl i na stronie Fundacji SYNAPSIS.
Szkolenie poprowadzą trenerzy z Fundacji SYNAPSIS i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

  

 Zgłoszenia

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, znajdującego się pod adresem http://goo.gl/forms/av4Z6efBwOkdeoyk1
oraz dokonanie wpłaty do 15 października br.

Szczegóły płatności podane zostaną w mailu po dokonaniu rejestracji. Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. W cenę warsztatów wliczony jest obiad oraz przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia.

 

Kontakt do organizatorów warsztatów:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Dział Badań, Analiz i Metodyki
Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt.170

dbaim@wimbp.zgora.pl
tel. (68) 45 32 619