dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Zakład Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (przewodnicząca),

dr hab. Bożena Koredczuk prof. UWr, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Zakład Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

dr Andrzej Buck, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze,

Ewa Adaszyńska, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

dr Przemysław Bartkowiak, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida   w Zielonej Górze, sekretarz konferencji ds. krajowych,

Agnieszka Ginko-Humphries, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, sekretarz konferencji ds. zagranicznych.